Privacyvoorwaarden

Algemeen

De website loverfair.nl behoort toe aan Vcreations webdesign BV. Het onderstaande is van toepassing op het gebruik van deze website, ongeacht de hoedanigheid van de bezoeker en in welke vorm en voor welk doel dan ook. Door de website of enige webpagina of functionaliteit hiervan te gebruiken, stemt u in met onderstaande privacyverklaring en disclaimer.

 

PRIVACY:

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder Vcreations webdesign BV mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Voor het gebruikmaken van de datingfuncties (profiel aanmaken, chatten, etc.) is het echter nodig dat u een aantal gegevens invult, waaronder uw e-mailadres. In dat kader verzamelde (persoons)gegevens van bezoekers van deze website(s) worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld (m.u.v. onze website hosting provider en behoudens speciale omstandigheden zoals bijvoorbeeld indien dit wettelijk is vereist). U kunt Vcreations webdesign BV op ieder moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen via info@lovefair.nl.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

 

DISCLAIMER:

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie en aangeboden functies op deze webpagina's zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik zoals toegestaan binnen de website. Aan de aangeboden informatie en functies kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen van de informatie, de  functies en (type)fouten worden voorbehouden.

Vcreations webdesign BV spant zich in om de informatie en functies op deze website en iedere webpagina daarvan zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Vcreations webdesign BV aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, in welke vorm of aard dan ook, voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik in welke vorm dan ook van deze website of eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie of functies daarop.

Het gebruik van de op deze website aangeboden informatie en functies geschiedt volledig op uw verantwoordelijkheid. U dient zelf te beoordelen of de aangeboden informatie en functies geschikt zijn voor het doel waarvoor u die informatie of functies aanwendt.

 

Beschikbaarheid

De informatie en functies op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd. Wij spannen ons in om deze website en iedere webpagina hiervan zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) beperkte- of niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Vcreations webdesign BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Vcreations webdesign BV.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Vcreations webdesign BV. Inbreuk op ons auteursrecht geldt als een misdrijf.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het te gebruiken (beeld-)materiaal op de persoonlijke profielpagina en vrijwaart Vcreations webdesign BV voor alle kosten en aanspraken van derden aangaande dat materiaal en eventuele inbreuken op rechten van die derden met betrekking daartoe.

LoveFair
content
content
content
content
Het gebruik van LoveFair is 100% gratis!
Voor deze functie dien je ingelogd te zijn!

Meld je nu aan en maak gratis gebruik van LoveFair.